Bas van den Ende MRM BBA

Naam:

Sebastiaan van den Ende

Roepnaam:

Bas

Titel:

Master Risk Management (MRM)

Bachelor of Business Administration (BBA)

Mobiel:

+31 629240998

E-mail:

Specialisme:

(Project) Risk Management

Historie
Tijdens de HBO opleiding Management, Economie & Recht is Bas in aanraking gekomen met het vakgebied Civiele Techniek bij Rijkswaterstaat. Daarbij speelde projectmanagement een grote rol, en daarbij in het bijzonder het toepassen van risicomanagement binnen de infrastructurele projecten. Na het, met succes, afronden van de HBO opleiding is Bas in dienst gekomen bij de Rijkswaterstaat organisatie als Adviseur Projectbeheersing van een tweetal aanlegprojecten. Het ene project betrof het spoedaanpakproject SAABA (Alkmaar-Badhoevedorp-Amstel) waarin voornamelijk risicomanagement de hoofdtaak was. Het andere project was de aanleg van de Tweede Coentunnel/ Westrandweg. Hierbij werd het takenpakket van een adviseur projectbeheersing uitgevoerd waarbij risicomanagement, scopemanagement, wijzigingenbeheer, systeemgerichte contract beheersing, planningsmanagement en interne kwaliteitsborging een grote rol speelden.

Vanaf september 2011 heeft Bas het besluit genomen om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Reden hiertoe was de behoefte om zich te specialiseren in het vakgebied risicomanagement. Er is direct een stevige basis gelegd door de Post-HBO opleiding Basis Risk Management en de vervolgopleiding Register Risk Management aan de Haagse Hogeschool te volgen en succesvol af te ronden. Momenteel staat de afronding van de Master Risk Management op de agenda waarbij de Master Thesis zal worden uitgevoerd voor de expertgroep projectbeheersing, portefeuille risicomanagement van Rijkswaterstaat.

In januari 2011 is de eerste opdracht als zelfstandig ondernemer aangenomen, Project Risk Manager van het project Tweede Coentunnel/ Westrandweg bij Rijkswaterstaat en vervolgens, in oktober 2012, de tweede opdracht als Project Risk Manager op het Cluster Bodems van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Bas heeft veel ervaring opgedaan met de nieuwe contractvorm (DBFM) en een groot aantal D&C contracten.

Motivatie Bas:

Als Risk Manager voel ik mij verantwoordelijk voor de inrichting, de uitvoering, de cultuur en het beheer van het organisatie/ projectbrede risicomanagementproces. Hierbij is mijn voornaamste doel het creëren van omstandigheden waaronder de medewerkers gestructureerd en expliciet risico's onderkennen, signaleren en beheersen. Daarbij is het creëren van een collectief bewustzijn ten aanzien van de risico's van groot belang. De risicomanager verstrekt (management) informatie over de risico's, de status van beheersmaatregelen en levert een bijdrage aan de integrale producten van projectbeheersing.

Volg Bas op Twitter! 

Volg ons op Twitter!

Volg ons op Facebook!

Volg ons op Linkedin!

Opleidingen

Periode:

Opleiding:

Plaats:

2013 - 2014

Master Risk Management, Excellence (MRM)

De Haagse Hogeschool, Den Haag

2011 - 2012

Post-HBO Register Risk Management (RRM)

De Haagse Hogeschool, Den Haag

2010 - 2011

Post-HBO Basis Risk Management (BRM)

De Haagse Hogeschool, Den Haag

2006 - 2010

HBO Management, Economie & Recht (MER)

Hogeschool Alkmaar, Alkmaar/ Zaanstad

2003 - 2006

MBO Niveau 4 Filiaalbeheer Detailhandel

Regio College, Zaanstad

Cursussen

Periode:

Cursus:

Plaats:

2011

Veiligheid (Vol-VCA)

Zwijndrecht

2009-2010

Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB)

Utrecht

2009

Leerwerktraject Projectmanagement

Utrecht

2009

SAP ATB tot betalen

Utrecht

2009

SAP Projectplanning en bewaking

Utrecht

2009

SAP Prestatieverklaren

Utrecht

2009

SAP Procesoverzichtstrainging

Utrecht

2008

Risicomanagementcursus RISMAN

Delft

Werkervaring Consultancy

Periode:

Opdrachtgever

Plaats:

Januari 2015 - Heden

Ministerie van Vekeer & Waterstaat
Risk Manager Infrastructuur, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Cluster Amsterdam

Toekanweg 7, Haarlem

Februari 2014 - Heden

Natuurmonumenten
Project Risk Manager
Marker Wadden

Noordereinde 60, 's-Graveland

Oktober 2012 - Heden

Ministerie van Vekeer & Waterstaat
Risk Manager Infrastructuur, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Cluster Bodems

Toekanweg 7, Haarlem

Januari 2011 -
Juli 2014

Ministerie van Vekeer & Waterstaat
Risk Manager Infrastructuur, Rijkswaterstaat Grote Projecten & Onderhoud
Tweede Coentunnel/ Westrandweg

Toekanweg 7, Haarlem

September 2008 -
December 2010

Ministerie van Vekeer & Waterstaat
Adviseur Projectbeheersing, Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland
Tweede Coentunnel/ Westrandweg/ Spoedaanpak SAABA

Toekanweg 7, Haarlem

Werkervaring Productuitvragen

Periode:

Opdrachtgever:

Plaats:

Mei 2015-
December 2015


Ministerie van Vekeer & Waterstaat
Producten Risk Management Infrastructuur, Rijkswaterstaat
West-Nederland Noord
Planstudie & Realisatie Inrichten Lichterhaven IJmuiden

Toekanweg 7, Haarlem

Augustus 2014 -
Juli 2015

Ministerie van Vekeer & Waterstaat
Producten Risk Management Infrastructuur, Rijkswaterstaat
Grote Projecten & Onderhoud
Exploitatiefase Tweede Coentunnel

Toekanweg 7, Haarlem

Deel deze pagina op Twitter!

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Linkedin!

Print deze pagina!