-

Gyroscoop Twitter

Volg ons op Twitter!

Gyroscoop Facebook

Volg ons op Facebook!

Gyroscoop Linkedin

Volg ons op LinkedIn!

 


-

Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risico Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Gyroscoop Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Planning Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Bas van den Ende Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau Adviesbureau


 

Bas van den Ende MRM BBA

Naam:
Roepnaam:
Titel:

Mobiel:
E-mail:
Specialisme: 

Sebastiaan van den Ende
Bas
Master Risk Management (MRM)
Bachelor of Business Administration (BBA)
+31 629240998
vandenende@gyroscoop.nl
(Project) Risk Management


 

Historie
Tijdens de HBO opleiding Management, Economie & Recht is Bas in aanraking gekomen met het vakgebied Civiele Techniek bij Rijkswaterstaat. Daarbij speelde projectmanagement een grote rol, en daarbij in het bijzonder het toepassen van risicomanagement binnen de infrastructurele projecten. Na het, met succes, afronden van de HBO opleiding is Bas in dienst gekomen bij de Rijkswaterstaat organisatie als Adviseur Projectbeheersing van een tweetal aanlegprojecten. Het ene project betrof het spoedaanpakproject SAABA (Alkmaar-Badhoevedorp-Amstel) waarin voornamelijk risicomanagement de hoofdtaak was. Het andere project was de aanleg van de Tweede Coentunnel/ Westrandweg. Hierbij werd het takenpakket van een adviseur projectbeheersing uitgevoerd waarbij risicomanagement, scopemanagement, wijzigingenbeheer, systeemgerichte contract beheersing, planningsmanagement en interne kwaliteitsborging een grote rol speelden.

Vanaf september 2011 heeft Bas het besluit genomen om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Reden hiertoe was de behoefte om zich te specialiseren in het vakgebied risicomanagement. Er is direct een stevige basis gelegd door de Post-HBO opleiding Basis Risk Management en de vervolgopleiding Register Risk Management aan de Haagse Hogeschool te volgen en succesvol af te ronden. Momenteel staat de afronding van de Master Risk Management op de agenda waarbij de Master Thesis zal worden uitgevoerd voor de expertgroep projectbeheersing, portefeuille risicomanagement van Rijkswaterstaat.

In januari 2011 is de eerste opdracht als zelfstandig ondernemer aangenomen, Project Risk Manager van het project Tweede Coentunnel/ Westrandweg bij Rijkswaterstaat en vervolgens, in oktober 2012, de tweede opdracht als Project Risk Manager op het Cluster Bodems van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Bas heeft veel ervaring opgedaan met de nieuwe contractvorm (DBFM) en een groot aantal D&C contracten.

Motivatie Bas:
Als Risk Manager voel ik mij verantwoordelijk voor de inrichting, de uitvoering, de cultuur en het beheer van het organisatie/ projectbrede risicomanagementproces. Hierbij is mijn voornaamste doel het creëren van omstandigheden waaronder de medewerkers gestructureerd en expliciet risico's onderkennen, signaleren en beheersen. Daarbij is het creëren van een collectief bewustzijn ten aanzien van de risico's van groot belang. De risicomanager verstrekt (management) informatie over de risico's, de status van beheersmaatregelen en levert een bijdrage aan de integrale producten van projectbeheersing.Volg Bas op Twitter! 

 Opleidingen

Periode:
2013 - 2014  
2011 - 2012
2010 - 2011
2006 - 2010
2003 - 2006 
 

Opleiding:
Master Risk Management, Excellence (MRM)
Post-HBO Register Risk Management (RRM)
Post-HBO Basis Risk Management (BRM)
HBO Management, Economie & Recht (MER)
MBO Niveau 4 Filiaalbeheer Detailhandel 

Plaats:
De Haagse Hogeschool, Den Haag
De Haagse Hogeschool, Den Haag
De Haagse Hogeschool, Den Haag
Hogeschool Alkmaar, Alkmaar/ Zaanstad
Regio College, Zaanstad Cursussen

Periode:
2011
2009 - 2010
2009
2009
2009
2009
2009
2008
 

Cursus:
Veiligheid (Vol-VCA)
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB)
Leerwerktraject Projectmanagement
SAP ATB tot betalen
SAP Projectplanning en bewaking
SAP Prestatieverklaren
SAP Procesoverzichtstrainging
Risicomanagementcursus RISMAN

Plaats:
Zwijndrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Delft Werkervaring Consultancy

Periode:
Januari 2015 - Heden
Februari 2014 - HedenOktober 2012 - Heden
Januari 2011 -
Juli 2014September 2008 - December 2010 

Opdrachtgever:
Ministerie van Vekeer & Waterstaat
Risk Manager Infrastructuur, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Cluster Amsterdam

Natuurmonumenten
Project Risk Manager
Marker Wadden

Ministerie van Vekeer & Waterstaat

Risk Manager Infrastructuur, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Cluster Bodems

Ministerie van Vekeer & Waterstaat
Risk Manager Infrastructuur, Rijkswaterstaat Grote Projecten & Onderhoud
Tweede Coentunnel/ Westrandweg

Ministerie van Vekeer & Waterstaat
Adviseur Projectbeheersing, Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland
Tweede Coentunnel/ Westrandweg/ Spoedaanpak SAABA

Plaats:
Toekanweg 7, Haarlem 
Noordereinde 60, 's-GravelandToekanweg 7, Haarlem
Toekanweg 7, Haarlem
Toekanweg 7, Haarlem   Werkervaring Productuitvragen

Periode:
Mei 2015 -
December 2015Augustus 2014 -
Juli 2015

Opdrachtgever:
Ministerie van Vekeer & Waterstaat
Producten Risk Management Infrastructuur, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Planstudie & Realisatie Inrichten Lichterhaven IJmuiden

Ministerie van Vekeer & Waterstaat
Producten Risk Management Infrastructuur, Rijkswaterstaat Grote Projecten & Onderhoud
Exploitatiefase Tweede Coentunnel

Plaats:
Toekanweg 7, Haarlem
Toekanweg 7, Haarlem 

 


-

Deel deze pagina op Twitter!Deel deze pagina op Facebook!Deel deze pagina op Linkedin!Print deze pagina!
Print Friendly and PDF